5/5

5.0 uit 75 Google reviews

5/5
vhvloeren-vloer-004

Opstookprotocol voor vloeren met vloerverwarming

Vloerverwarming is een hele comfortabele en milieubewuste keuze. Reden genoeg om de traditionele radiatoren te vervangen voor een modern vloerverwarmingssysteem. Waar voorheen alleen tegelvloeren geschikt waren voor vloerverwarming zijn tegenwoordig de meeste vloerverwarming systemen geschikt zoals PVC, tegels of een gietvloer.

Voorbehandelen ondervloer

Voor dat u kan beginnen het opstookprotocol is het belangrijk dat de ondergrond droog, vlak en schoon is. Voldoet de ondervloer niet aan deze eisen dan zal dit eerst verholpen moeten worden.

Veel voorkomende gebreken aan een ondervloer zijn:

– Oneffenheden in de vloer (scheuren, pitten etc.)
– Vervuiling van de vloer (lijm, verf, olieresten)
– Onvoldoende drukvastigheid van de vloer
– Onvoldoende geventileerd
– Het oppervlak is te poreus

Het opstook- en afkoelprotocol:

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen. Om dat risico zoveel mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen. VH-Vloeren adviseert daarvoor onderstaand opstook-en afkoelprotocol te hanteren.

Een opstook-en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van thermostaat in de ruimte. Het is verstandig om het proces voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van ten hoogste 40”C. Algemeen geldt dat het water niet warmer dan 40”C mag worden. Installatiebedrijven geven nogal eens 55”C als maximumtemperatuur aan. Dit levert echter een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechtingen op.

Scheuren ontstaan doorgaans niet in de opwarmfase maar in de afkoelfase. Deze fase is dus feitelijk nog belangrijker dan de opwarmfase, dus ook bij het afkoelen met het juiste tempo worden aangehouden.

1. Start met de watertemperatuur die 5”C hoger is dan de omgevingstemperatuur van de ruimte. De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie.

2. Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5”c, net zolang tot de praktische maximale watertemperatuur van 40”C is bereikt.

3.Houdt de maximum watertemperatuur enkele dagen stabiel op 40”C (afhankelijk van de dikte van uw dekvloer).

4. Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5”C, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk dat de afkoelcyclus wordt doorgezet tot de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15”C bedraagt.

5. Wanneer er voldoende tijd beschikbaar is, herhaal deze cyclus dan meerdere malen.
 
Heeft u vragen over het opstook- en afkoelprotocol protocol? De specialisten van VH-Vloeren staan u graag te woord. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 033-2110282 of via ons contactformulier.

LEUK ARTIKEL? DEEL ONS BLOG